Anställda i kommunen, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 895 invånare. Värdet för anställda i länet är det 81:a lägsta i landet med 861 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.