Största privata arbetsgivare, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 857 invånare. Ekerum Golf & Resort AB är största privata arbetsgivare och med 75 anställda (år 2024) den 26:e minsta sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.