Största privata arbetsgivare, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 895 invånare. Ekerum Golf & Resort AB är största privata arbetsgivare och med 125 anställda (nov 2020) den 53:e minsta sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.