Nyföretagande, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 895 invånare. Värdet för nyföretagande är det sextonde högsta i landet med 15,8 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.