Andel företagare, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 10 873 människor (2018). Landarealen är 680 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.