Andel företagare, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 895 invånare. Värdet för andel företagare är det högsta i landet med 14,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.