Andel företagare, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 10 839 människor (2019). Landarealen är 680 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.