Förvärvsfrekvens, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 10 873 människor (2018). Landarealen är 680 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.