Andel högutbildade, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 10 873 människor (2018). Landarealen är 680 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.