Andel högutbildade, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 895 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 19,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.