Skattesats, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 895 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Borgholms kommun till 33,44 procent, vilket var den 142:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.