Befolkningsökning, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 10 873 människor (2018). Landarealen är 680 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.