Befolkningsökning, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 836 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Borgholms kommun den 90:e lägsta i landet med −0,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.