Medelålder, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 836 invånare. Värdet för medelålder är det högsta i landet med 51,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.