Invånare i kommunen, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 895 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.