Invånare i kommunen, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 748 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 84 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.