Invånare i kommunen, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 10 839 människor (2019). Landarealen är 680 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.