Invånare i kommunen, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 836 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 85:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.