Statsbidrag och utjämning till kommunen, Vetlanda

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län och har 27 498 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är nära genomsnittet med 19 027 kr per invånare.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.