Andel förtidspensionärer, Vetlanda

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 27 504 människor (2018). Landarealen är 1 510 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.