Förvärvsfrekvens, Vetlanda

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län och har 27 621 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 88:e högsta i landet med 82,2 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.