Andel högutbildade, Vetlanda

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län och har 27 621 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 82:a lägsta i landet med 15,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.