Skattesats, Vetlanda

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län och har 27 502 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Vetlanda kommun till 33,77 procent, vilket var den 100:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.