Befolkningsökning, Vetlanda

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län och har 27 498 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Vetlanda kommun nära genomsnittet med 0,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.