Kommunens skatteintäkter, Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har 34 661 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 55:e högsta i landet med 50 702 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.