Anställda i kommunen, Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har 34 661 invånare. Värdet för anställda i länet är det 62:a högsta i landet med 2 774 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.