Största privata arbetsgivare, Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har 34 661 invånare. Största privata arbetsgivare är 3M SVENSKA AKTIEBOLAG med 225 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.