Andel företagare, Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 34 428 människor (2018). Landarealen är 1 223 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.