Andel företagare, Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har 34 530 invånare. Värdet för andel företagare är det 65:e lägsta i landet med 5,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.