Förvärvsfrekvens, Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 34 560 människor (2019). Landarealen är 1 223 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.