Förvärvsfrekvens, Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har 34 661 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 22:a högsta i landet med 84,5 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.