Andel högutbildade, Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har 34 692 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 20,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.