Andel högutbildade, Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 34 560 människor (2019). Landarealen är 1 223 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.