Skattesats, Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har 34 601 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Värnamo kommun till 33,28 procent, vilket var den 119:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.