Befolkningsökning, Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har 34 530 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Värnamo kommun nära genomsnittet med 0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.