Invånare i kommunen, Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 34 428 människor (2018). Landarealen är 1 223 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.