Invånare i kommunen, Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har 34 530 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 76 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.