Invånare i kommunen, Värnamo

Värnamo kommun ligger i Jönköpings län och har 34 661 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 76:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.