Kommunens kostnader, Vaggeryd

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och har 14 532 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 44:e lägsta i landet med 55 264 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.