Kommunens skatteintäkter, Vaggeryd

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och har 14 746 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 45 805 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.