Andel förtidspensionärer, Vaggeryd

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 13 980 människor (2018). Landarealen är 829 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.