Andel förtidspensionärer, Vaggeryd

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och har 14 532 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 82:a lägsta i landet med 4,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.