Andel företagare, Vaggeryd

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och har 14 532 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.