Förvärvsfrekvens, Vaggeryd

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och har 14 746 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det artonde högsta i landet med 84,8 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.