Skattesats, Vaggeryd

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och har 14 532 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Vaggeryds kommun till 33,25 procent, vilket var den 130:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.