Befolkningsökning, Vaggeryd

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och har 14 532 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Vaggeryds kommun den 24:e högsta i landet med 5,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.