Befolkningsökning, Vaggeryd

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och har 14 746 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Vaggeryds kommun den artonde högsta i landet med 5,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.