Kommunens kostnader, Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 19 003 människor (2019). Landarealen är 405 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.