Kommunens kostnader, Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har 18 903 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 91:a högsta i landet med 62 831 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.