Kommunens kostnader, Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har 18 755 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 83:e högsta i landet med 68 951 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.