Kommunens skatteintäkter, Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har 18 804 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 49 125 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.