Kommunens skatteintäkter, Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 18 987 människor (2018). Landarealen är 405 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.