Andel förtidspensionärer, Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har 18 804 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 77:e högsta i landet med 5,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.