Andel förtidspensionärer, Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har 18 755 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.