Andel förtidspensionärer, Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 19 003 människor (2019). Landarealen är 405 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.