Andel företagare, Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har 18 903 invånare. Värdet för andel företagare är det 87:e lägsta i landet med 5,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.