Förvärvsfrekvens, Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 19 003 människor (2019). Landarealen är 405 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.