Andel högutbildade, Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har 18 874 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.