Befolkningsökning, Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 18 987 människor (2018). Landarealen är 405 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.