Befolkningsökning, Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har 18 874 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Tranås kommun den 77:e lägsta i landet med −0,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.