Befolkningsökning, Tranås

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har 18 903 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Tranås kommun nära genomsnittet med 0,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.