Kommunens kostnader, Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 11 668 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 72:a högsta i landet med 75 630 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.