Kommunens kostnader, Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 11 721 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 78:e högsta i landet med 63 630 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.