Kommunens kostnader, Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 11 771 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 68:e högsta i landet med 70 122 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.