Kommunens skatteintäkter, Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 11 668 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 32:a lägsta i landet med 45 478 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.