Kommunens skatteintäkter, Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 11 709 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 41:a lägsta i landet med 43 854 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.