Anställda i kommunen, Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 11 709 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 017 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.