Andel förtidspensionärer, Sävsjö

Sävsjö kommun ligger i Jönköpings län och har 11 771 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 88:e lägsta i landet med 4,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.